67. schůze rady města konaná dne 22. 5. 2017

zveřejněno: 18. 5. 2017

Pořad 67. schůze s anotacemi

Zápis z 67. schůze

1.

Návrh na sjednocení systému odpovědí komunikačních kanálů

2

Schválení přijetí daru

3.

Souhlas přijetí darů

4.

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016

5.

Schválení kupní smlouvy

6.

MHD – dodatek č. 12.

7.

Dodatek – DARUMA

8.

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí

9.

Informace o rekonstrukci vzduchotechniky jídelny 3. ZŠ

10.

Majetkoprávní jednání

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Vyhlášení výběrového řízení – rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, VO Novoměstská

13.

Zapojení města do projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence  obci“

14.

Žádost o dotaci Family Point a Senior Point

15.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

16.

Dar Satt a.s.

17.

Čarodějnická show – spotřeba dřeva

18.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

19.

Vyžádání informací od příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

20.

Různé