68. schůze rady města konaná dne 12. 6. 2017

zveřejněno: 8. 6. 2017

Pořad 68. schůze s anotacemi

Zápis z 68. schůze

1.

Prodej dopravního automobilu Sboru dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek

2.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

3.

Zpráva ředitele ZŠ Švermova 4 o pracovně právním sporu

4.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

5

Revitalizace sportovní zóny - urbanistická studie

6.

Smlouva s Krajem Vysočina – dotace na opravu cyklostezky

7.

Názvy ulic Klafar III, C 2

8.

ČOV Žďár n. S. – příprava, finanční rámec

9.

Poděkování za spolupráci – ocenění města Žďár n. S.
- ústní zpráva

10.

Vzdělávací akce S lesníkem do lesa

11.

Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2017

12.

VPS se spolkem SE.S.TA

13.

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

14.

Majetkoprávní jednání – RM

15.

Majetkoprávní jednání – ZM

16.

Byty a prostory sloužící podnikání

17.

Vyřazení majetku a odpis pohledávky

18.

Záměr – prodej pozemku pro řadové domy ul. Hrnčířská

19.

Záměr -  výstavba BD ul. Hrnčířská

20.

Podmínky čerpání neinvestiční dotace

21.

Smlouva o poskytnutí dotace

22.

Smlouva na služby spojené s provozem nabíjecích stanic (elektromobilita)

23.

Žádost o povolení bezplatného parkování na placených parkovištích města

24.

Zeleň – sečení trávy

25.

Rozpočtová opatření č. 4

26.

Prodej osobního automobilu Škoda Fabia

27.

Hodnocení ředitelů PO a org. složky města
- ústní zpráva

28.

Různé: Koncertní křídlo pro ZUŠ
- ústní zpráva