69. schůze rady města konaná dne 26. 6. 2017

zveřejněno: 22. 6. 2017

Pořad 69. schůze s anotacemi

Zápis z 69. schůze

1.

Předání osvědčení novému členu zastupitelstva města

2.

Problematika vytápění budovy Dolní č. 1

3.

Projekt strategického řízení PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár n. S. 2017 - 2022

4.

Pravidla zřizovatele příspěvkových organizací

5.

Zeleň – sečení trávy
host: jednatel společnosti GFP Service

6.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a třídění komunálních odpadů

7.

Koncertní klavír pro ZUŠ Františka Drdly

8.

Klafar III, C 2 – dohoda o provedení archeologického průzkumu

9.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

10.

Směrnice o koordinaci činnosti městského architekta

11.

Vyhlášení výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury.

12.

Majetkoprávní jednání

13.

Byty a prostory sloužící podnikání

14.

Návrh na udělení čestného občanství města

15.

Problematika TIC

16.

Přijetí daru pro město Žďár n. S.

17.

Projekt naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město n. Mor.

18.

Pověření opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

19.

Změna Organizačního řádu MěÚ

20.

Posouzení komunikačních kanálů Lepší místo a dotazovna

21.

Vyhodnocení dotačního programu RM

22.

Výběrové řízení – ředitel/ředitelka PO Sportis

23.

Souhlas s umístěním sídla Mikroregionu Žďársko, dobrovolný svazek obcí

24.

Různé:

  • Zakázky malého rozsahu