71. schůze rady města konaná dne 28. 8. 2017

zveřejněno: 24. 8. 2017

Pořad 71. schůze s anotacemi

Zápis ze 71. schůze

1.

Udělení ředitelského volna

2.

Udělení ředitelského volna

3.

Řešení zvýšení platů dle vládního nařízení 168/2017

4.

Financování PO Poliklinika

5.

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2017/2018

6.

Navýšení kapacity PO MŠ Žďár nad Sázavou

7.

Informace o rekonstrukci osvětlení učeben 5.ZŠ

8.

Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP

9.

Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb

10.

Nabídka partnerství s městem CHUST v oblasti Zakarpatské Ukrajiny

11.

Žádost ZŠ Na Radosti

12.

Žádost TJ Žďár n. S.

13.

Majetkoprávní jednání RM

14.

Majetkoprávní jednání ZM

15.

Byty a prostory sloužící podnikání

16.

Pověření PO SPORTIS

17.

MHD – úprava jízdních řádů

18.

Smlouva na likvidaci kadáverů

19.

Smlouva o nakládání s odpadem

20.

Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odboru elektrozařízení – ASEKOL

21.

Zásady sestavování rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2018
Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

22.

Rozpočtové opatření č. 6

23.

OZV č.5/2017 o místních poplatcích

24.

Smlouva – kamerový systém

25.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

26.

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.
27. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou
28. Pověření starosty města
29. Různé