72. schůze rady města konaná dne 11. 9. 2017

zveřejněno: 7. 9. 2017

Pořad 72. schůze s anotacemi

Zápis ze 72. schůze

1.

Změna registrace

2.

Souhlas s podnájmem

3.

Organizační změna

4.

Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2018

5.

Darovací smlouva

6.

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

7.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh uprav zeleně veřejného prostranství v m.č.
města Žďár n.S. – Stržanov

8.

Smlouva o společném postupu zadavatelů

9.

Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura

10.

Žádost o užití znaku města

11.

Vyhlášení ředitelského volna ZŠ Palachova, ZŠ Komenského 2

12.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

13

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-29

16.

Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů

17.

Různé