73. schůze rady města konaná dne 25. 9. 2017

zveřejněno: 21. 9. 2017

Pořad 73. schůze s anotacemi

Zápis ze 73. schůze

1.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018

2.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na rok 2018

3.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

4.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2018

5.

Přijetí daru

6.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 35

7.

Návrh rozpočtu Mateřská škola, Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

8.

Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí, příspěvková organizace, na rok 2018

9.

Výjimka z počtu žáků

10.

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení

11.

Street park – I. etapa, skatepark – změnové listy, změna termínů

12.

E.ON – smlouvy o připojení Klafar III

13.

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

Návrh na udělení čestného občanství města Žďár nad Sázavou

16.

Plán zimní údržby

17.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku KULTURA ŽĎÁR, příspěvková organizace

18.

Různé