74. schůze rady města konaná dne 9. 10. 2017

zveřejněno: 5. 10. 2017

Pořad 74. schůze s anotacemi

Zápis ze 74. schůze

1.

Vyúčtování investičního příspěvku na opravu Kina Vysočina a rozpočtové opatření č. 3/2017

2.

Návrh rozpočtu Poliklinika Žďár n.S., příspěvková organizace na rok 2018

3.

Projekt strategického řízení Poliklinika Žďár n.S., příspěvková organizace na rok 2017-2022

4.

Návrh rozpočtu PO Active-SVČ pro rok 2018

5.

Změna účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 PO Active-SVČ

6.

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018

7.

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S.

8.

Souhlas s přijetím darů

9.

Jmenování nového člena komise rozvoje a ŽP

10.

Řešení cyklodopravy na ulici Neumannova

11.

Zřízení místa zpětného odběru s kolektivním systémem ECOBAT s.r.o.

12.

Realizace opatření podle pracovní skupiny Městská zeleň

13.

Smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI – autobusová zastávka ul. Santiniho

14.

Smlouva o MAINTENANCE a podpoře Proxio

15.

Dodatek k Dohodě o centraliz. zadávání

16.

Majetkoprávní jednání

17.

Byty a prostory sloužící podnikání

18.

OZV města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

19.

Smlouva o pronájmu vitríny v hale ČD

20.

Dohoda o spolupráci na pořadu Srdce regionu

21.

Různé