75. schůze rady města konaná dne 23. 10. 2017

zveřejněno: 19. 10. 2017

Pořad 75. schůze s anotacemi

Zápis ze 75. schůze

1.

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2018

2.

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2018

3.

Změna užívání nebytových prostor v budově Dolní 1

4.

Majetkoprávní jednání – RM

5.

Majetkoprávní jednání – ZM

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Vyřazení majetku, odpis pohledávek

8.

Souhlas vlastníka s místem sídla

9.

Přijetí daru

10.

Projekt strategického řízení PO Sportis pro období 2017 - 2023

11.

Rezignace členů OV Stržanov

Návrh nových členů OV

12.

Lesní hospodářská osnova – nařízení RM č. 2/2017

13.

Veřejná zakázka – správa hřbitovů

14.

Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad

15.

MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1. 1. 2018

16.

Schválení pojistných smluv – vozidla JSDH

17.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

18.

Návrh řešení škodních událostí

19.

Petice – bytový dům ul. Neumannova

20.

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n. S. II

21.

Průmyslová zóna Jamská II – příprava

22.

Výsledky výběrového řízení – návrh úprav zeleně Stržanov

23.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města

24.

Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2018

25.

Rozšíření účelu poskytnutého úvěru

26.

Rozpočtové opatření č. 7

27.

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018

28.

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast

29.

Podání žádosti Podpora prorodinné politiky

30.

Darovací smlouva – nemocnice

31.

Pověření opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

32.

Dotace od uvolněných zastupitelů

33.  Různé