76. schůze rady města konaná dne 6. 11. 2017

zveřejněno: 2. 11. 2017

Pořad 76. schůze s anotacemi

Zápis ze 76. schůze

1.

Pojištění majetku města

2.

Návrh rozpočtu na rok 2018

3.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 2

4.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla

5.

Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017- 2023

6.

Změna plánu investic

7.

Přijetí daru

8.

Souhlas s přijetím darů

9.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě

10.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

11.

Problematika TIC

12.

Majetkoprávní jednání

13.

Byty a nebytové prostory sloužící podnikání

14.

MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1. 1. 2018

15.

Smlouva o spolupráci s rádiem Petrov

16.

Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek
Ústní zpráva

17.

Stanovisko k využití druhé budovy bývalého OkÚ

18.

Různé