77. schůze rady města konaná dne 20. 11. 2017

zveřejněno: 16. 11. 2017

Pořad 77. schůze s anotacemi

Zápis ze 77. schůze

1.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

2.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6 v r. 2017

3.

Rozpočtové opatření PO ZUŠ Fr. Drdly v r. 2017

4.

Přijetí darů

5.

Souhlas s prodejem nepotřebného majetku

6.

Rozpočtové opatření PO MŠ

7.

Rozpočtové opatření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

8.

Rozpočtové opatření č. 1/2017

9.

Dodatek ke smlouvě

10.

Návrh rozpočtu 2018

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Informace o průběhu sečení trávy ve městě v roce 2017

14.

Žádost o udělení výjimky z vyhlášky

15.

Žádost o užití znaku města

16.

Komunitní plán sociálních služeb

17.

Příprava staveb –  smlouvy

18.

Participativní rozpočet

19.

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Kultura Žďár
20. Různé