78. schůze rady města konaná dne 4. 12. 2017

zveřejněno: 30. 11. 2017

Pořad 78. schůze s anotacemi

Zápis ze 78. schůze

1.

Ceník krátkodobých pronájmů PO Kultura

2.

Rozpočtové opatření č. 2 PO Kultura

3.

Vyřazení majetku

4.

Vyřazení majetku

5.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Palachova v r. 2017

6.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Švermova 4

7.

Přijetí daru pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

8.

Veřejná zakázka Revitalizace zeleně

9.

MHD – krytí prokazatelné ztráty dopravce MHD 2017

10.

Majetkoprávní jednání RM

11.

Majetkoprávní jednání ZM

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Převod umělého povrchu fotbalového stadionu

14.

Smlouva TIC

15.

Darovací smlouvy

16.

Volby do rady školy

17.

MAP II v ORP Žďár n. S.

18.

Žádost o udělení výjimky DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

19.

Rozpočtové opatření č. 8/2017

20.

Darovací smlouvy

21.

Různé:

- Indispoziční volno

- Radniční restaurace