79. schůze rady města konaná dne 18. 12. 2017

zveřejněno: 14. 12. 2017

Pořad 79. schůze s anotacemi

Zápis ze 79. schůze

1.

Pojištění majetku města

2.

Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár – dodatek

3.

Přijetí daru PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

4.

Změna odpisového plánu PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

5.

Souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce pro PO SPORTIS

6.

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie

7.

Výsledky výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury

8.

Problematika TIC

9.

Family a Senior Point

10.

Klub seniorů

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

MHD – dodatek č. 14

14.

Návrh na změnu počtu zaměstnanců MěÚ

15.

Různé