81. schůze rady města konaná dne 15. 1. 2018

zveřejněno: 11. 1. 2018

Pořad 81. schůze s anotacemi

Zápis z 81. schůze

1.

PO MŠ – převod majetku

2.

Souhlas s nájemní smlouvou PO MŠ

3.

Majetkoprávní jednání

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Investiční záměr společnosti T-mobile Czech Republic, a.s.

6.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

7.

Krizové bydlení

8.

Pověření výkonem opatrovníka

9.

Návrh na změnu zaměstnanců – agenda územního plánování

10.

Program Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb – vyhodnocení

11.

Žádost o změnu územního plánu města

12.

Stanovení počtu zaměstnanců Městské policie Žďár nad Sázavou - změna Organizačního řádu MěÚ

13.

Dotační programy RM a uvolněných zastupitelů

14.

Různé