82. schůze rady města konaná dne 29. 1. 2018

zveřejněno: 25. 1. 2018

Pořad 82. schůze s anotacemi

Zápis z 82. schůze

1.

Souhlas s přijetím darů

2.

Bezúplatný převod majetku

3.

Rozpočtové opatření PO Sociální služby města 2/2017

4.

Použití příspěvku za provoz z r. 2017 jako záloha na r. 2018

5.

Materiál dle Pravidel

6.

Přijetí daru

7.

Majetkoprávní jednání RM

8.

Majetkoprávní jednání ZM

9.

Prodej pozemků pro řadové RD

10.

Byty a prostory sloužící podnikání

11.

Volba přísedících na volební období 2018 - 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou

12.

Vypořádání technického zhodnocení

13.

Přemístění hrobky hrobové místo 5-91/1,2 dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov

14.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení „Elektrowin“

15.

Prevence kriminality města

16.

Doplnění Organizačního řádu č.1/2017 Městské policie města Žďár nad Sázavou

17.

Smlouva o výpůjčce

18.

Smlouva o poskytnutí a využití psa

19.

Family Point, Senior Point – dodatek

20.

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“

21.

Žádost Římskokatolické farnosti ZR  II – změna VPS

22.

VPS Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

23.

VPS se spolkem SE.S.TA

24.

Různé