83. schůze rady města konaná dne 12. 2. 2018

zveřejněno: 9. 2. 2018

Pořad 83. schůze s anotacemi

Zápis z 83. schůze

1.

Vyřazení dlouhodobého majetku

2.

Materiál dle Pravidel

3.

Vyřazení majetku

4.

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Švermova 4 a PO ZŠ Komenského 2

5.

Pravidla hodnocení ředitelů a ředitelek školských PO

6.

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018

7.

Monitoring finančního řízení PO - čtvrtletní zpráva

8.

Přemístění hrobky hrobové místo 5-91/1,2, dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov

9.

Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2018

10.

Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí/měst

11.

Majetkoprávní jednání

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Výběrová řízení za rok 2017

14.

Smlouva o společném postupu zadavatelů – Klafar III

15.

Revitalizace sportovní zóny – příprava, smlouvy

16.

Doplnění pořadníku DPS

17.

Participativní rozpočet

18.

Do práce na kole

19.

Převod akcií spol. SATT a.s.

20.

Různé