86. schůze rady města konaná dne 26. 3. 2018

zveřejněno: 22. 3. 2018

Pořad 86. schůze s anotacemi

Zápis z 86. schůze

1.

Přijetí věcného daru

2.

Změna plánu investic

3.

Vyhodnocení DP Volný čas 2018

4.

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

5.

Právní akt Projekt rekonstrukce bývalé vodárny

6.

Majetkoprávní jednání

7.

Byty a nebytové prostory

8.

Prodej dříví z revitalizace zeleně ZR

9.

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt Cesta k lepšímu bydlení

10.

Zajištění řízení projektu Cesta k lepšímu bydlení

11.

GDPR – pověřenec

12.

Různé