87. schůze rady města konaná dne 9. 4. 2018

zveřejněno: 5. 4. 2018

Pořad 87. schůze s anotacemi

Zápis z 87. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2017

2.

Plnění ročního taktického plánu PO Sportis za rok 2017

3.

Změna pracovněprávních předpisů PO Sportis

4.

Žádost o snížení nájmu v budově Dolní 165/1, ZR

5.

Hospodaření a účetní závěrka PO KMJS za rok 2017

6.

Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou za rok 2017

7.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017

8.

Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017

9.

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2017

10.

Hodnocení ředitelky PO Kultura Žďár za rok 2017

11.

Přijetí daru

12.

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2017

13.

Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2017

14.

Změna úhrad DS

15.

Hospodaření M.O.S. spol. s  r. o. za rok 2017

16.

Vyhlášení veřejné zakázky na akci Energetické úspory bytových domů ZR 3 – svobodárna č. 3 a č. 7

17.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ a PO MŠ

18.

Vyhlášení ředitelského volna ZŠ

19.

Majetkoprávní jednání

20.

Byty a prostory sloužící podnikání

21.

Vyhodnocení dotačního programu Spolky

22.

Zařazení pověřence - GDPR

23.

Různé