88. schůze rady města konaná dne 23. 4. 2018

zveřejněno: 19. 4. 2018

Pořad 88. schůze s anotacemi

Zápis z 88. schůze

1.

Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2017

2.

Hodnocení ředitele PO Active-SVČ za rok 2017

3.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2017

4.

Hodnocení ředitelky PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2017

5.

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2017

6.

Hodnocení ředitelky PO MŠ za rok 2017

7.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017

8.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017

9.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017

10.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017

11.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2017

12.

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2017

13.

Investiční příspěvek pro PO ZUŠ F. Drdly

14.

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017

15.

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017

16.

Smlouva s TJ Žďár nad Sázavou z.s. ohledně spolupráce při zajištění Žďárské pouti

17.

Oznámení ohledně škody způsobené dodavatelem města - bod stažen z programu jednání

18.

Zadávací řízení dopravce MHD

19.

Nabídka převzetí a uložení odpadů na skládce

20.

Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

21.

OZV č. 2/2018 o místních poplatcích

22.

Smlouva o poskytnutí dotace Kraje Vysočina – Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace

23.

Smlouva o společném postupu zadavatelů „Rekonstrukce ul. Alšova, ZR 7

24.

Vyloučení uchazeče z výběrového řízení „OS Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa , ZR“

25.

Smlouva pro MP

26.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

27.

Majetkoprávní jednání

28.

Byty a prostory sloužící podnikání

29.

Sociální bydlení

30.

Změna opatrovníka

Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

31.

Vytváření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel

32.

Různé

  • Schválení účasti na Dnech partnerství ve francouzském partnerském městě Cairanne