89. schůze rady města konaná dne 3. 5. 2018

zveřejněno: 27. 4. 2018

Pořad 89. schůze s anotacemi

Zápis z 89. schůze

1.

Žádost o podporu projektu MAP II – ORP Žďár n. S.

2.

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství

3.

Souhlas se zapojením ZŠ Švermova do projektu Kraje Vysočina

4.

Souhlas se zapojením ZŠ Komenského 6 do projektu Kraje Vysočina

5.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“

6.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou“

7.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou“

8.

Smlouva s ŘSD – křižovatka Neumannova x Novoměstská

9.

Majetkoprávní jednání RM

10.

Majetkoprávní jednání ZM

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Volba přísedící Okresního soudu Žďár nad Sázavou

13.

Výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

14.

Výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2

15.

Darovací smlouvy

16.

Rozpočtové opatření č. 3

17.

OZV č. 2/2018 o místních poplatcích

18.

Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě

19.

Vyhodnocení DP Dotace pro poskytovatele soc. a zdravot. služeb

20.

Prorodinná politika - smlouvy 

21.

Dotace Oblastní charita ZR a Svaz důchodců ČR

22.

Značení cyklotrasy z Polničky do Hamrů n. S.

23.

Návrhy na řešení soužití ptactva a obyvatel města

24.

Smlouva MA 21

25.

Smlouva s Rádiem Petrov na r. 2018

26.

Hodnocení ředitelů neškolských PO města
Ústní zpráva

27.

Různé