90. schůze rady města konaná dne 21. 5. 2018

zveřejněno: 17. 5. 2018

Pořad 90. schůze s anotacemi

Zápis z 90. schůze

1.

Conseq – zhodnocení portfolia

Ustní zpráva

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Tělocvična za SPŠ VOŠ – dohoda s KÚ

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 10

6.

Žádost o dotaci Family Point a Senior Point

7.

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

8.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dodatek č. 1

9.

Stanovení oddávajícího

10.

Grafické ztvárnění fasády

11.

Ústní zpráva – hodnocení ředitelů školských PO

12.

Různé