92. schůze rady města konaná dne 25. 6. 2018

zveřejněno: 21. 6. 2018

Pořad 92. schůze s anotacemi

Zápis z 92. schůze

1.

Prodej nepotřebného majetku

2.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga.

3.

Smlouva na obsluhu a vývoz kontejnerů na sběr tříděného textilu

4.

Pronájmy míst pro farmářské trhy, provozní řád farmářských trhů

5.

Pronájem stožárů VO pro reklamní účely

6.

Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Údržba zeleně ZR - sečení“

7.

Ukládání odpadů města na skládku

8.

Souhlas s přijetím darů

9.

Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018

10.

Výsledek veřejné zakázky

11.

Likvidace majetku

12.

Vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost

13.

Majetkoprávní jednání

14.

Byty a prostory sloužící podnikání

15.

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD

16.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

17.

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

18.

Strategie Centrum

19.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“

20.

Změnové listy „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města  Žďár nad Sázavou  - Stržanov“

21.

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

22.

Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou – schválení pořízení

23.

Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou – částečná revokace usnesení

24.

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou

25.

Ceny propagačních materiálů města

26.

Informace o změně financování matriky

27.

Různé