93. schůze rady města konaná dne 30. 7. 2018

zveřejněno: 25. 7. 2018

Pořad 93. schůze s anotacemi

Zápis z 93. schůze

1.

Přijetí darů

2.

Odvod finančních prostředků z fondu investice PO KMJS do rozpočtu města

3.

Majetkoprávní jednání

4.

Byty a prostory sloužící podnikání

5.

Pravidelné kontroly mostů a lávek

6.

Dohoda o spolupráci s HZS

7.

Veřejná zakázka Údržba zeleně ZR – sečení

8.

Family Point a Senior Point – Smlouvy o poskytnutí dotace

9.

Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek

10.

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

11.

Smlouva o spolupráci na pořadu Cyklotoulky

12.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

13.

Program obnovy kulturních památek a obnova arch. cenných staveb - vyhlášení

14.

Žďár n. S., ul. Neumannova – smlouva s E.On o přeložce NN