94. schůze rady města konaná dne 27. 8. 2018

zveřejněno: 23. 8. 2018

Pořad 94. schůze s anotacemi

Zápis z 94. schůze

1.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor PO Active-SVČ

2.

Vyúčtování investičního příspěvku pro PO ZUŠ Františka Drdly

3.

Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků pro PO Sportis na rok 2018

4.

Změna pracovněprávních předpisů PO Sportis

5.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách

6.

Odpis nedobytných pohledávek

7.

Žádost o výjimku z počtu dětí pro školní rok 2018/2019

8.

Dodatek ke zřizovací listině Regionálního muzea

9.

Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc

10.

Vánoční výzdoba

11.

Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2019

12.

Rozpočtové opatření č. 5/2018

13.

Pronájmy míst pro žďárskou pouť

14.

Smlouva o výpůjčce nádob na bioodpad s občany

15.

Servisní smlouva SSZ
Dolní x Wonkova

16.

Příprava staveb - smlouvy

17.

Strategie Centrum

18.

Aktualizace Strategie rozvoje města

19.

Majetkoprávní jednání RM

20.

Majetkoprávní jednání ZM

21.

Byty a prostory sloužící podnikání

22.

Městská policie – smlouvy

23.

Doplnění pořadníku DPS
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

24

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

25.

Dohoda o vzájemné spolupráci

26.

Různé