95. schůze rady města konaná dne 10. 9. 2018

zveřejněno: 6. 9. 2018

Pořad 95. schůze s anotacemi

Zápis z 95. schůze

1.

Schválení nákupu panoramatického RTG

2.

Rozhodnutí o uložení odvodu a žádost PO KMJS

3.

Změnové listy „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou“

4.

Změnové listy „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě, Žďár nad Sázavou“

5.

Majetkoprávní jednání

6.

Byty a prostory sloužící podnikání

7.

Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ARRIVA

8.

Žádost o výjimku z vyhrazeného parkování

9.

Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení rady města

10.

Pověření výkonem opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

11.

Smlouva o dílo – příměstský tábor

12.

Různé

  • Schválení zahraniční služební cesty