96. schůze rady města konaná dne 24. 9. 2018

zveřejněno: 20. 9. 2018

Pořad 96. schůze s anotacemi

Zápis z 96. schůze

1.

Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace.

2.

Výjimka z počtu žáků

3.

Výroční zpráva ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

4.

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2019

5.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

6.

Návrh rozpočtu PO Knihovna Matěje Josefa Sychry na rok 2019

7.

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S. na rok 2019

8.

Byty a prostory sloužící podnikání

9.

Majetkoprávní jednání

10.

Směrnice kamerový systém bytový dům ul. Brodská

11.

Strategie Zelená páteř města

12.

Strategie Farská humna

13.

Zadávací řízení Údržba zeleně ZR – sečení

14.

Kontejnery na textil TextilEco a.s.

15.

Udělení výjimky z podmínky věkové hranice pro přidělení bytu DPS

Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

16.

Dotační programy v sociální oblasti

17.

Terénní program 2019

18.

Dohoda o spolupráci – Žďárský kapr

19.

Zpráva o stavu města 2015-2018

20.

Různé