97. schůze rady města konaná dne 8. 10. 2018

zveřejněno: 4. 10. 2018

Pořad 97. schůze s anotacemi

Zápis z 97. schůze

1.

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6

2.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na rok 2019

3.

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2019

4.

Nákup užitkového automobilu pro PO SPORTIS

5.

Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2019

6.

Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2019

7.

Návrh rozpočtu PO Active – SVČ na rok 2019

8.

Výroční zpráva PO Active- SVČ

9.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019

10.

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou

11.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2019

12.

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2

13.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35 na rok 2019

14.

Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35

15.

Složení komise pro výběrové řízení

16.

Souhlas s přijetím darů

17.

Likvidace majetku

18.

Majetkoprávní jednání

19.

Byty a prostory sloužící podnikání

20.

Směrnice č. 2/2018 pro provedení inventarizace veškerého majetku a závazků vč. odpovědnosti

21.

Podpora prorodinné politiky – žádost o dotaci

22.

Sociální začleňování v ZR

23.

Návrh dotačních programů pro rok 2019

24.

Vánoční výzdoba

25.

Memorandum o vzájemné spolupráci

26.

Různé