98. schůze rady města konaná dne 22. 10. 2018

zveřejněno: 18. 10. 2018

Pořad 98. schůze s anotacemi

Zápis z 98. schůze

1.

Investiční příspěvek do Kina Vysočina

2.

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

3.

Organizační změny

4.

Vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory byt. Domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7
Přílohy budou zveřejněny až po té, co bude VZ dána na profil zadavatele.

5.

Pověření opatrovníkem
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

6.

Sociální pohřby

7.

Portimo o.p.s. – žádost o dofinancování

8.

Majetkoprávní jednání

9.

Byty a prostory sloužící podnikání

10.

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

11.

Návrh řešení škodních událostí

12.

Vánoční výzdoba

13.

Změnové listy „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou “

14.

Změnové listy „ Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“

15.

Obecně závazná vyhláška č. 3/18 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.

Smlouva na realizaci veřejného osvětlení ul. Dr. Drože

17.

Souhlas s realizací projektu Farská humna – žádost Nadace Proměny 

18.

Hodnocení ředitelů školských PO
Ústní zpráva

19.

Směrnice – mobilní telefony

20.

Různé:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace MAP II