Zápis z 1. schůze rady města konané dne 7. 11. 2014

zveřejněno: 8. 11. 2014

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

Schválený pořad 1. schůze rady města:

 1. Stanovení oddávajících pro sňatečné obřady
 2. Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/RM

Stanovení oddávajících

Rada města schvaluje oddávající pro sňatečné obřady:

 • MUDr. Romana Bělohlávková
 • Mgr. Jaromír Brychta
 • Ing. Vlastimil Forst
 • Anna Janů
 • Ing. Josef Klement
 • PhDr. Zdeněk Kulhánek
 • Mgr. Zdeněk Navrátil
 • Michal Olšiak
 • Mgr. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

2. Ústní zpráva/RM

Stanovení zastupitelů pro vítání občánků

Rada města schvaluje zastupitele pro vítání občánků:

 • Rostislav Dvořák
 • Mgr. Ludmila Řezníčková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města