Zápis ze 7. schůze rady města konané dne 31. 12. 2014

zveřejněno: 31. 12. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 7. schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 11/2014 – přijaté dotace
  2. Souhlas s přijetím darů
  3. Změna ukazatelů rozpočtu p. o. Sociální služby města na rok 2014
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 47/2014/OF

Rozpočtové opaření č. 11/2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014.

Hlasování: Pro 8 , proti  0, zdrž. 0

 

2. Usn. 45/2014/SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro  8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 46/2014/SSm

Změna ukazatelů rozpočtu p. o. SSm na rok 2014

Rada města po projednání schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2014 pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro  8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města