Zápis z 41. schůze rady města konané dne 2. 5. 2016

zveřejněno: 6. 5. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 41. schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2015
 2. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2015
 3. Přijetí daru
 4. Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
 5. Přijetí daru
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2015
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Palachova 35 za rok 2015
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2015
 9. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Fr. Drdly za rok 2015
 10. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2015
 11. Ceník služeb na sportoviště platný od 1. 8. 2016
 12. Vyhodnocení dotačního programu
 13. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky
 14. Rozpočtová opatření č. 3
 15. Refinancování úvěru „Relax centrum,“
 16. Účetní závěrka města Žďár n.S. za  rok 2015
 17. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2015, přezkoumání hospodaření města za rok 2015
 18. Výsledky konkurzního řízení na PO MŠ, Vančurova 14
 19. Veřejnoprávní smlouva SE.S.TA, Smlouva o spolupráci
 20. Přijetí finančního daru
 21. Veřejnoprávní smlouva Svaz českých filatelistů
 22. Digitální povodňový plán města Žďáru nad Sázavou
 23. Dodatek č. 4 ÚP ke  SOD
 24. Návrh na vydání ÚP Žďár n.S.
 25. Byty a prostory sloužící podnikání
 26. Majetkoprávní jednání –  ZM
 27. Majetkoprávní jednání -   RM
 28. Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu
 29. Různé
  Bod Parkování ul. Neumannova 1 – 9 – stažen z projednávání rady města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 609/2016/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 309 736,92 Kč do rezervního fondu organizace 69 736,92 Kč, fondu odměn organizace 240.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 5: MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková
Proti 0, zdrž. 0  

 

2. Usn. 612/2016/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 121 794,69 Kč do rezervního fondu organizace 41 794,69 Kč, fondu odměn organizace 80 000 Kč.

Hlasování:

Pro 6: MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 617/2016/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od Ordinace dentální hygieny se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1694/7.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 618/2016/3.ZŠ

Vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou,Komenského 6

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 621/2016/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 619/2016/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2016
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 227.009,24 Kč, do rezervního fondu organizace 110.009,24 Kč, do fondu odměn organizace 117.000,00 Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 616/2016/ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 219 033,12 Kč, do rezervního fondu organizace 175 226,12 Kč, fondu odměn organizace 43 807 Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 613/2016/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 31 764,49 Kč, do rezervního fondu organizace 6 764,49 Kč a do fondu odměn organizace 25.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 614/2016/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní umělecká škola Františka Drdly za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2015
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 34 575,31 Kč, do rezervního fondu organizace 34 575,31 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek  Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 610/2016/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2015

Rada města po projednání:

  • Schvaluje roční účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2015.
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou ve výši 161.960,26 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek  Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 615/2016/Sportis

Ceník služeb na sportoviště platný od 1. 8. 2016

Rada města po projednání schvaluje nový ceník na sportoviště platný od 1. 8. 2016 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 626/2016/OS

Vyhodnocení žádostí dotačního programu

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 upraveného materiálu, kdy výše dotace u organizace Svaz diabetiků – územní organizace Žďár nad Sázavou uvedené pod číslem 11 bude ve výši 25 000 Kč.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2  v upraveném znění předloženého materiálu

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti“ žadateli Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub „Úsměv“ pro nesplnění administrativních náležitostí, nedoložen předepsaný doklad o právní subjektivitě.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 2

 

13. Usn. 640/2016/OS

Vyhlášení dotačního programu pro podporu prorodinné politiky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační program „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ dle upraveného materiálu v celkové výši 160 000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 624/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 623/2016/OF

Refinancování úvěru „Relax centrum“

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Refinancování úvěru „Relax centrum“ ve výši 27 mil. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 622/2016/OF

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2015

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
  3. Zprávy interního auditora za rok 2015
  4. Závěrečná práva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2015
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2015.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 620/2016/OF

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2015
Přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Rada města projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Hospodaření města za rok 2015
   - Závěrečný účet města bez výhrad
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
   bez výhrad

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 630/2016/ŠKS

Výsledky konkurzního řízení na Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci

Rada města bere na vědomí usnesení konkurzní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace a vyhodnocení pořadí jednotlivých uchazečů konkurzu předsedou konkurzní komise.

Rada města jmenuje Mgr. Ivetu Klusákovou na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

19. Usn. 629/2016/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA, smlouva o spolupráci

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8,  Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8 , Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 628/2016/ŠKS

Přijetí finančního daru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s. r. o. ve výši 100.000,-Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy mezi  firmou Cooper-Standard Automotive Česká republika s. r. o. a městem Žďár nad Sázavou na zajištění programu Dne Žďáru ve výši 100.000,-Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 627/2016/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva Svaz českých filatelistů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Svazem českých filatelistů – Klubem filatelistů 06-010 Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou na organizační zajištění česko-slovenské filatelistické výstavy ve dnech 2. – 5. 6. 2016 ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 633/2016/ORUP

Digitální povodňový plán pro město Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje  Digitální povodňový plán města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 634/2016/ORUP

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2011 na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 635/2016/ORUP

Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné povahy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Územní plán Žďár nad Sázavou, dle materiálu př. 2 a př. 3 upravený ve smyslu rozhodnutí o námitkách a podle zohlednění připomínek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 638/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1248 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. U. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1902 na ulici Revoluční č.or. 42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L.. H., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1879 na ulici Revoluční č.or. 32, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. L., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 454 na ulici Purkyňova č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Z. B. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční  č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1256 k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č.1275 k.ú. Město Žďár a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dohody o urovnání a vypořádání vzájemných vztahů mezi pachatelem a poškozeným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje změnu užívání části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkově náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 46, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár, na kancelářské prostory.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje Plnou moc, kterou město Žďár nad Sázavou udělí společnosti Fenomen multimédia a.s., se sídlem Vinohrady, Bělehradská 568/92 Praha 2, k zajištění všech dokladů a náležitostí potřebných pro vydání povolení změny užívání části prostoru sloužícího podnikání, umístěných v objektu č.p. 253 na Havlíčkově náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 46, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár, na kancelářské prostory.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 637/2016/OP

Majetkoprávní jednání  - ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MTeZ s.r.o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1, a to dle GP č. 4073-25/2016 ze dne 7. 4. 2016 z části pův. p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 345 m2 nově odděleného pozemku p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 326 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávajícího výrobního objektu firmy.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 195.600,-- Kč, tj, 600,-- Kč/m2 + platná sazba   DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K. V. Nové Město na Moravě, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy a dále RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP-  za nabídnutou kupní cenu ve výši:
- část pozemku dotčená ochranným pásmem inženýrských sítí ve výši 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH
- ostatní části pozemku vzhledem ke tvaru, členitosti, špatnému přístupu a omezení sítěmi ve výši 400,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města odkládá projednání tohoto bodu a ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhodnocení podaných nabídek formou e-aukce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. L. S. 7, a to části p. č. 8701/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 1 320 m2 v lokalitě Mělkovice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár, na LV č. 4787 - za účelem vybudování hřiště pro občany Žďáru nad Sázavou, místní části Mělkovice a zároveň RM schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. K. Brno (podíl id. ½) a Mgr. I. K. Brno (podíl id. ½), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 155, a to dle návrhu GP č. 206-39/2016 – části z původního pozemku PK 23/3 - nově p. č. 447/3 – orná půda ve výměře 142 m2 v k.ú. Budeč u ZR – za účelem rekonstrukce stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně z místní části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí (využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní cenu ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 10.650,-- Kč a doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. MVDr. B. V. Benátky nad Jizerou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 4, a to dle návrhu GP č. 206-39/2016 – část z původního pozemku PK 23/2 - nově p. č. 447/2 – orná půda ve výměře 1 105 m2 a část z původního pozemku PK 29/10 - nově p. č. 472/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 430 m2 v k. ú. Budeč u ZR a dále pozemků p. č. 456 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 818 m2, p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 m2 a p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2 (v celkové výměře 5 729 m2) – vše v k. ú. Budeč u ZR – za účelem rekonstrukce stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně z místní části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí (využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní cenu ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 429.675,-- Kč a doporučuje ZM schválit Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910358 - D a Dohody o změně smlouvy č. 9255910524 – D, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a Státním fondem rozvoje bydlení, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo města Žďáru nad Sázavou k pozemku, zřízeného dle kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2012, právní účinky vkladu do KN 18. 12. 2012 pod č.j. V-3753/2012-714, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná. Předkupní právo nebude využito pro prodej pozemku, dle zhotoveného GP č. 3925-198/2015 ze dne 27. 10. 2015, p. č. 9516/20 – trvalý travní porost ve výměře 148 m2v k. ú. Město Žďár (vzniklý z části pův. p. č. 9516/17 – trvalý travní porost ve výměře 4 774 m2 v k. ú. Město Žďár) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 pro společnost VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná v souvislosti s odprodejem výše uvedeného pozemku z vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná do vlastnictví společnosti VODASERVIS, s.r.o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1952/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 42 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží „u SATTu“ v ul. Okružní, ZR 3 – za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. O. B. ZR 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 636/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 40 m2 a části p. č. 570/389 - orná půda ve výměře cca 40 m2v celkové výměře cca 80 m2v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní č.p. 276/47, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt se sídlem Palachova 1776/5, Žďár nad Sázavou 6, a to p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p. č. 7680/2 – zahrada ve výměře 448 m2, p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2, p. č. 7679 – zahrada ve výměře 13 138 m2 a p. č. 7676 – zahrada ve výměře 242 m2 – v celkové výměře 15 283 m2 - vše v k. ů. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádek v kolonii Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – Viadukt v lokalitě “U viaduktu”, ZR 3.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s šestíměsíční     výpovědní     lhůtou s tím, že vypůjčitel je oprávněn pozemek oplotit.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Dohodu o využití pozemku a o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi společností ROTANI s.r.o. a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 639/2016/Star.

Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu

Rada města po projednání jmenuje na návrh starosty města do funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu paní Ing. Michaelu Bořilovou ke dni 3. 5. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města