Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 20. 7. 2016

zveřejněno: 21. 7. 2016

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 1. Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky
 2. Změna plánu investic
 3. Změna přehledu úhrad
 4. Rekonstrukce ulice Smetanova, změnové listy
 5. Vyhodnocení veřejné zakázky městská zeleň
 6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 710/2016/ŠKS

Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to 20. 8. 2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin na 10. ročníku závodů Dračích lodí na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 712/2016/p.o.SSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 711/2016/p.o.SSm

Změna přehledů úhrad

Rada města po projednání schvaluje přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 708/2016/ORUP

Rekonstrukce ulice Smetanova, změnové listy

Rada města po projednání schvaluje návrh změn do změnového listu stavby Rekonstrukce ul. Smetanova a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtová opatření ve výši 1,2 mil. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 709/2015/OKS

Vyhodnocení veřejné zakázky městská zeleň

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Výsledky veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou
   – sečení“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
  2. Výsledky veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou
   – mimo sečení“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města