Zápis z 56. schůze rady města konané dne 15. 12. 2016

zveřejněno: 16. 12. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

  1. Návrh na jmenování vedoucího odboru komunálních služeb

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 893/2016/taj.

Návrh na jmenování vedoucího odboru komunálních služeb

Rada města po projednání jmenuje vedoucím odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou pana Ing. Jaroslava Dvořáka a pověřuje tajemníka MěÚ k sjednání náležitostí nutných pro uzavření pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání jmenuje vedoucí odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou paní Ing. Danu Wurzelovou a pověřuje tajemníka MěÚ k sjednání  náležitostí nutných pro uzavření pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města