Zápis z 87. schůze rady města konané dne 9. 4. 2018

zveřejněno: 13. 4. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 87. schůze rady města:

 1. Žádost o snížení nájmu v budově Dolní 165/1, ZR
 2. Změna pracovněprávních předpisů PO Sportis
 3. Plnění ročního taktického plánu PO Sportis za rok 2017
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2017
 5. Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za r. 2017
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2017
 7. Hodnocení ředitelky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017
 9. Přijetí daru
 10. Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2017 dle pravidel
 11. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2017
 12. Změna úhrad v denním stacionáři
 13. Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2017
 14. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2017
 15. Hospodaření M.O.S. s. r. o. za rok 2017
 16. Vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“.
 17. Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ
 18. Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd základních škol a PO MŠ
 19. Majetkoprávní jednání
 20. Byty a prostory sloužící podnikání
 21. Vyhodnocení dotačního programu – spolky
 22. Zařazení pověřence – GDPR
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 1481/2018/Sportis

Žádost o snížení nájmu v budově Dolní 165/1, ZR

Rada města po projednání schvaluje snížení nájmu pro Českou pojišťovnu a.s. v budově Dolní 165/1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1476/2018/Sportis

Změna pracovněprávních předpisů PO Sportis

Rada města po projednání schvaluje změny pracovněprávních předpisů PO Sportis dle předloženého návrhu s účinností od 1.4.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1475/2018/Sportis

Plnění ročního taktického plánu PO Sportis za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje plnění ročního taktického plánu PO Sportis za rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1474/2018/Sportis

Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2017

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sportis za rok 2017
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sportis ve výši 518.808,46 Kč:

a) do rezervního fondu organizace 103.808,46 Kč
b) do fondu odměn organizace 415.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Proti 0
Zdržel se 1: Mgr. Ludmila Řezníčková

 

5. Usn. 1478/2018/KMJS

Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje materiál Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                        

6. Usn. 1477/2018/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2017

Rada města po projednání

  • Schvaluje účetní závěrku PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2017
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou ve výši 142 816,24 Kč do rezervního fondu organizace 85 689,74 Kč, fondu odměn organizace 57 126,50 Kč.

Hlasování:

Pro 7: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing.  Radek Zlesák
Proti 0
Zdrž. 0

 

7. Usn. 1480/2018/Pol.

Hodnocení ředitele neškolské PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje hodnocení dle pravidel.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1479/2018/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017

 1. Rada města po projednání schvaluje roční účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2017.
 2. Rada města po projednání schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou ve výši 398.392,24 Kč, do rezervního fondu organizace 298.392,24 Kč, fondu odměn organizace 100.000,-Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0
Zdrž. 0

 

9. Usn. 1484/2018/PO Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání:

  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč.
  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26,  Žďár nad Sázavou ve výši 8 tis. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1483/2018/PO Kultura

Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2017 dle pravidel

Rada města po projednání schvaluje hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2017   dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1482/2018/PO Kultura

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2017

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2017
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 297 366,22 Kč, do rezervního fondu organizace 77 366,22 Kč, fondu odměn organizace 220 000,00 Kč.

Hlasování:

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0
Zdrž. 0

 

12. Usn. 1493/2018/POSSm

Změna úhrad v denním  stacionáři

Rada města po projednání schvaluje nový přehled úhrad dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1492/2018/POSSm

Hodnocení ředitele PO Sociální služby města za rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění ročního taktického plánu dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1491/2018/POSSm

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2017

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2017
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 566 474 Kč, do rezervního fondu organizace 266 474 Kč, fondu odměn organizace 300 000 Kč.

Hlasování:

Pro 8: MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Proti 0
Zdrž. 0

 

15. Usn. 1461/2018/M.O.S.

Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku M.O.S. s. r. o. za rok 2017
  • Převod zisku ve výši 7.440 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1463/2018/TSBM

Vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“

Rada města po projednání vyhlašuje VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“ a jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1486/2018/ŠKS

Vyhlášení ředitelského volna v ZŠ

Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7.5.2018 z provozních a organizačních důvodů. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1485/2018/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol a PO MŠ

Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol a dále s Kritérii přijímání dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 2018/2019 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1487/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 119/9 a části pozemku p. č. 119/13 (dle mapového podkladu) vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV (dále jen stavba). Kupní smlouva, předmětem které bude převod shora uvedených pozemků do vlastnictví zájemce, bude uzavřena v období od povolení umístění a provedení stavby do vydání dokladu o užívání stavby. Prodej shora uvedených pozemků do vlastnictví zájemce se uskuteční za podmínek, že:

  • povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021
  • v případě, že povolení a provedení stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2019, usnesení zastupitelstva města o prodeji shora uvedených pozemků pozbude platnost
  • v případě, že doba výstavby (tj. podání oznámení záměru započít s užíváním stavby) přesáhne stanovený termín v důsledku zavinění zájemce, sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.
  • v případě, že město od kupní smlouvy odstoupí z důvodu, že zájemce na prodávaných pozemcích nepostaví stavbu ve stanoveném termínu, zavazuje se zájemce do 30 dnů ode dne doručení výzvy města uzavřít souhlasné prohlášení, popřípadě kupní smlouvu, předmětem které bude převod těchto pozemků do vlastnictví města, za kupní cenu, za kterou město pozemek prodalo zájemci s tím, že nabyvatel nese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným prodejem
  • v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město, a to do doby započetí s užíváním dokončené stavby
  • zájemce nejpozději do 30.9.2018 doloží dohodu s vlastníkem objektu občanského vybavení č.p. 9  na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p. č. 119/10 v k.ú. Město Žďár, ve které bude upraven způsob zabezpečení úpravy objektu č.p. 9, zamezující promrzání objektu ze strany od pozemku p. č. 119/9

V případě, že se do stanoveného termínu na odprodej shora uvedených pozemků přihlásí více zájemců, bude stanoven následující postup:

- výběr nabyvatele pozemku proběhne formou elektronické aukce. Přihlašovací údaje, podmínky a návod budou zájemcům zaslán na jimi uvedenou e-mailovou adresu. V případě nejasností mohou zájemci využít hot-line podporu poskytovatele e-aukční síně uvedené v e-mailu.
- informace o konání elektronické aukce a přihlašovací údaje budou zájemcům zaslány 7 kalendářních dnů přede dnem konání elektronické aukce na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce na záměr. Jako vstupní nabídková cena bude administrátorem do e-aukční síně vložena cena zájemců o pozemek nabídnutá v přihlášce na záměr. V průběhu soutěžního kola pak zájemci mohou vstupní nabídkovou cenu zvyšovat
- o nabyvateli pozemku rozhodne nejvyšší cena za jeden m2 (bez DPH) nabídnutá v elektronické aukci

V přihlášce zájemce uvede:

- identifikaci společnosti, popřípadě jméno a příjmení u fyzické osoby včetně dalších identifikačních údajů
- nabídku kupní ceny s tím, že minimální nabídka výše kupní ceny je 3.500 Kč/m2
- e-mailovou adresu, na kterou budou zaslány přihlašovací údaje do případné elektronické aukce
- telefonní číslo

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje podání žádosti města Žďáru nad Sázavou na nabytí pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5541 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 50 m2 (dle mapového podkladu), na níž se nachází těleso místní komunikace IV. třídy – chodník v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání. Přesná výměra převáděné části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2018 za užívání pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 43, 45 se sídlem Okružní 2034/43, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1459, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 2034 a 2033 č.or. 43 a 45, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního skla), pro přístup na lodžie vybourání parapetního zdiva a osazení nové balkónové sestavy, zasklení lodžií, vnější zateplení jižní fasády domu a úpravy stávajícího zateplení, zkrácení stříšek nad vstupy, výměna vstupních dveří, výměna sklepních oken, úprava bleskosvodu, nový dlážděný okapový chodník v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu Okružní 43, 45, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1456 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve věci uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB ze dne 22. 6. 2017 (schváleno v RM dne 24. 4. 2017) umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 v celkové délce 628 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Vodojem - ul. Kavánova, Mánesova – kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH.
Doplnění zřízení VB se schvaluje dle GP č. 4322-89/2017 pro vymezení rozsahu skupiny VB ze dne 2. 3. 2018 rovněž na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 4669/50, 4669/52, 4669/54, 4669/79, 4669/80, 4669/81, 4669/83 a 4669/84 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 4668 a 4669/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice Alšova“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice Alšova“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města neschvaluje žádost společnosti Úsvit, o.p.s. o osvobození nájmu z pozemku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48899119 a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města s účinností od 1. 4. 2018 pověřuje správou umělého povrchu fotbalového stadionu, který je umístěn na pozemku p. č. 2181, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou SPORTIS, příspěvkovou organizací, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO 65759800.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1488/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města bere na vědomí rezignaci pana Josefa Soukala na funkci člena bytové komise.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 37, umístěném v bytovém domě č.p. 2171 na ul. Haškova, č.or. 12, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6118 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. L. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 58, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. P. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. D. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území  město Žďár, a to kanceláře č. 518 ve výměře 15,41 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 10.4.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a  společností TZBplan, s.r.o., IČO 06121276 se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území  město Žďár, a to kanceláře č. 503 ve výměře 13,81 m2.Smlouva bude uzavřena s účinností od 10.4.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Elektromontáže Voki s.r.o., IČO 04486692, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

i) Rada města  schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část) v celkové výměře 109,8m2, pro provozování elektro prodejny, včetně nabídek prodeje keramického a řezbářského díla a obrazů. Smlouva bude uzavřena s R. W. a bude uzavřena na dobu neurčitou, s  výši nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1489/2018/OS

Vyhodnocení dotačního programu – spolky

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1490/2018/taj.

Zařazení pověřence – GDPR

Rada města po projednání schvaluje zařazení pověřence pro ochranu osobních údajů mimo úřad.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města