Zápis z 88. schůze rady města konané dne 23. 4. 2018

zveřejněno: 27. 4. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad  88. schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za rok 2017
 2. Hodnocení ředitele PO Active-SVČ za rok 2017
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2017
 4. Hodnocení ředitelky PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2017
 5. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2017
 6. Hodnocení ředitelky PO MŠ za rok 2017
 7. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017
 8. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017
 9. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017
 10. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017
 11. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2017
 12. Hodnocení ředitelky PU ZUŠ za rok 2017
 13. Investiční příspěvek pro PO ZUŠ F. Drdly
 14. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017
 15. Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017
 16. Smlouva s TJ Žďár nad Sázavou z.s. ohledně spolupráce při zajištění Žďárské pouti
 17. Zadávací řízení dopravce MHD
 18. Nabídka převzetí a uložení odpadů na skládce
 19. Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 20. OZV č. 2/2018 o místních poplatcích
 21. Smlouva o poskytnutí dotace Kraje Vysočina – Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace
 22. Smlouva o společném postupu zadavatelů „Rekonstrukce ul. Alšova, ZR 7
 23. Vyloučení uchazeče z výběrového řízení „OS Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, ZR“
 24. Smlouva pro MP
 25. Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
 26. Majetkoprávní jednání
 27. Byty a prostory sloužící podnikání
 28. Sociální bydlení
 29. Změna opatrovníka
 30. Vytváření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel
 31. Různé – Schválení účasti na Dnech partnerství ve francouzském partnerském městě Cairanne

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1496/2018/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2017.
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 270 006,91 Kč do rezervního fondu organizace 170 006,91 Kč, fondu odměn organizace 100 000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1497/2018/Active

Hodnocení ředitele PO Active – SVČ za rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1498/2018/ZŠ Pal.

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2017
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve výši 274 473,95 Kč do rezervního fondu organizace 189 982,43 Kč, fondu odměn organizace 84 491,52 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1499/2018/ZŠ Pal.

Hodnocení ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace za rok 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1500/2018/PO MŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2017
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši  90.011,81 Kč, a to 60.000 Kč do fondu odměn a 30.011,81 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1515/2018/POMŠ

Hodnocení ředitele PO MŠ za rok 2017

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitele PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1509/2018/4.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova 4 ve výši 435.400,39 Kč do rezervního fondu organizace 255.400,39 Kč, fondu odměn organizace 180.000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1510/2018/4.ZŠ

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1511/2018/2.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 194 600,50 Kč do rezervního fondu organizace 44 600,50 Kč, fondu odměn organizace 150 000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1512/2018/2.ZŠ

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1506/2018/ZUŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2017

Rada města po projednání schvaluje:

 • Účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace za rok 2017
 • Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ve výši 114.532,66 Kč takto: Do rezervního fondu 54.532,66 a do fondu odměn 60.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1507/2018/ZUŠ

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2017

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.1524/2018/ZUŠ

Investiční příspěvek pro PO ZUŠ F. Drdly

Rada města po projednání:

 • Schvaluje uvolnění investičního příspěvku ve výši 1.284.600 Kč na úhradu klavíru A. Förster.
 • Ukládá PO vyúčtování investičního příspěvku dle usn. č. j. 1120/2017/ZUŠ ze dne 26.6.2017 do 30.9.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1513/2018/3.ZŠ

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017

Rada města po projednání:

 • Schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2017
 • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského ve výši 109 789,82 Kč do rezervního fondu organizace 39 789,82 Kč, fondu odměn organizace 70 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1514/2018/3.ZŠ

Hodnocení ředitele školské PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města po projednání bere na vědomí předložené podklady pro hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1517/2018/OKS

Smlouva o spolupráci při Žďárské pouti

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, která zajistí každoroční řádnou přípravu a průběh Žďárské pouti mezi městem a TJ Žďár nad Sázavou z. s., Jungmannova 1495/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00547492, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1526/2018/OKS

Zadávací řízení na dopravce MHD

Rada města po projednání:

 • Schvaluje zahájení zadávacího řízení na Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících, 2020-2029, a v této souvislosti schvaluje:
  • Zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek (návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou – MHD);
  • Složení komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek;
 • Pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících, 2020-2029, a to včetně
  • Případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
  • Případného zrušení zadávacího řízení
  • Potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek
  • Rozhodnutí o výběru dodavatele
  • Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1503/2018/OKS

Nabídka převzetí a uložení odpadů na skládce

Rada města po projednání bere na vědomí nabídku spol. AVE Vysočina s. r. o., IČO: 045 88 941 a ukládá odboru komunálních služeb prověřit možnost obdobné úpravy podmínek pro uložení směsného komunálního odpadu na nyní užívané skládce v Ronově.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.1501/2018/OKS

Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 1/2018, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to dle návrhu v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1505/2018/OF

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích

Rada města po projednání odkládá schválení Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 1.7.2018 do jednání RM dne 3.5.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1504/2018/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace Kraje Vysočina – Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina o poskytnutí dotace (ID ZZ0299.0002) na realizaci projektu „Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1522/2018/ORÚP

Smlouva o společném postupu zadavatelů „Rekonstrukce ulice Alšova, ZR 7“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů „Rekonstrukce ulice Alšova, ZR 7“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1523/2018/ORÚP

Vyloučení uchazeče z výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2 – 1 a 2. etapa, ZR“

Rada města po projednání schvaluje vyloučení uchazeče z výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2 – 1 a 2. etapa, ZR“ z důvodu  neprokázání kvalifikace.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

                                                                      

24. Usn. 1495/2018/MP

Smlouvy pro MP

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem Žďár nad Sázavou jako příjemcem dotace, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, která bude uzavřena mezi společností Med. Doc. Praktik s. r. o. zastoupená jednatelkou MUDr. Magdalenou Vondrákovou jako poskytovatelem služeb a městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem služeb, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1516/2018/OFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1518/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6039 ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 u prodejny firmy Highland sport (býv. výměníková stanice spol. SATT a.s.) – za účelem rozšíření prodejní plochy a zkvalitnění služeb pro obyvatele města a okolí s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 659 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy LS MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou a splnění podmínek stavebního řízení (podíl zastavěnosti pozemku).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvalujeuzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou ze dne 4. 8. 2016 včetně pozdějších dodatků, mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem Staviště, zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou, předmětem kterého je změna výměry – snížení užívané plochy o 500 m2u pozemku p. č. 9035 v k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle mapového podkladu částí p. č. 6952 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 450 m2 (90 m x 5 m) a dále částí p. č. 6953 a 6954 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 780 m2 (12 m x 65 m) v lokalitě ul. Jihlavská (za železniční tratí), ZR 1 – skladování dřeva za účelem pořezu v blízkosti objektu pily na dobu určitou 1 rok na základě žádosti firmy Ing. Miroslav Řádek, služby v rámci lesnictví, těžba nákup a prodej dřeva, Brno – Židenice.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 3795/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 462 m2, p. č. 3796 – zahrada ve výměře 183 m2 a p. č. 3797 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 379 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení 20 parkovacích míst pro nově vznikající bytovou jednotku na pozemcích p. č. 3789 a 3794 v k. ú. Město Žďár na nám. Republiky č.p. 139, ZR 1 (přestavba bývalé svářečské školy).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu, která nahrazuje Smlouvu nájemní ze dne 28. 4. 2011, kterou přenechávají jednotlivé členské obce LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, m.j. i město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí s majetkovým podílem 6/710 – jako propachtovatelé - nemovitosti v jejich podílovém vlastnictví, nacházející se na katastrech jednotlivých obcí, k dočasnému užívání do pachtu včetně trvalých porostů a se všemi součástmi na dobu neurčitou pachtýři – LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a tento se zavazuje za to platit sjednané pachtovné, v předloženém znění.
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, předmětem kterého je dohoda o výši pachtovného, v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to dle GP č. 307-20/2018 ze dne 7. 3. 2018 pozemku p. č. 351/4 o výměře 1 337 m2 (lesní pozemek), vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203 pro obec Radostín a katastrální území Radostín u Vojnova Městce – za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, a to p. č. 310/7 o výměře 42 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/8 o výměře 97 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/14 o výměře 82 m2 (lesní pozemek) a p. č. 310/15 o výměře 1 120 m2 (lesní pozemek) v celkové výměře 1 341 m2 v katastrálním území Račín u Polničky, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 612 pro obec Račín a katastrální území Račín u Polničky, vzájemná hodnota směňovaných pozemků činí výši 22.463 Kč.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

                                                                                                                                

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kovo Koukola Invest s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, DIČ CZ29286107 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přípojek inž. sítí – vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, přístupový chodník pro pěší, napojení na komunikaci - sjezd v souvislosti s provedením stavby „Výrobní a vývojové centrum Kovo Koukola Invest s.r.o.“ na p. č. 9512/2 a 9525/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1132, 1191, 1192, 1193, 1200, 1210, 1218, 1220/1, 1221, 1222, 1226, 1229 a 1230 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 580 m v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Komenského – 2. a 3. ZŠ – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, garáž, 1587“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: smyčka NN, Meduňa“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 145, 146/2, 146/3 a 140, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu Farská humna“ v celkové délce navrženého vodovodu 120,5 m, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu Farská humna“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1519/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 10 umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 5755/2 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 65, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. D. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěném v bytovém domě č.p. 2169 na ul. Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6120, a to ke dni 1.5.2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 70, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. N. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města neschvaluje žádost p. T. R. o uzavření Dohody o úhradě dluhu ve splátkách, a to z důvodu neplnění podmínek z dříve uzavřených dohod.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání umístěných v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky č. or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v katastrální území Město Žďár (DM Centrum), uzavřené dne 14.6.2016. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a  A. K, Škrdlovice  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru  umístěného v objektu na pozemku parc. č. 221/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp. ve Žďáře nad Sázavou, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 11.6.1996 ve znění dodatku č. 1 a 2 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. Z.,  Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu na pozemku parc.č. 199/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp., vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, uzavřené dne  19.6.2002 ve znění dodatku č.1, 2, 3 a 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KODEX Knoflíček s.r.o.,  Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 1520/2018/OS

Sociální bydlení ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání ukládá odboru rozvoje a územního plánování vytvoření záměru celkového využití objektu Hotelu FIT vč. stanovení rozpočtu projektu;

Hlasování: Pro 2, proti 0, zdrž. 6   -   NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání ukládá odboru majetkoprávnímu a odboru sociálnímu připravit podmínky pro uskutečnění nákupu bytů pro projekt sociálního bydlení.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

29. Usn.1521/2018/OS

Změna opatrovníka

1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2018 paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. K. K.

2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 5. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. K. K. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2018 paní Blance Řičanové k výkonu funkce opatrovníka p. J. D.

4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 5. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. J. D. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2018 paní Blance Řičanové k výkonu funkce opatrovníka p. Z. D.

6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 5. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. Z. D. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2018 panu Ing. Petru Krábkovi k výkonu funkce opatrovníka p. V. V.

8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 5. 2018 výkonem funkce opatrovníka p. V. V.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 1525/2018/OS

Projekt Vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o podporu a realizaci projektu v rámci neinvestiční dotace MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďár nad Sázavou ve výši 217.918,75 Kč, což je 5 % z celkových nákladů projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

31. Různé

Schválení účasti na Dnech partnerství ve francouzském partnerském městě Cairanne

Rada města schvaluje účast zastupitelů města Mgr. Zdeňka Navrátila, Ing. Josefa Klementa, Bc. Lucie Zemanové, Anny Janů, Mgr. Tomáše Augustýna, Ing. Dagmar Zvěřinové a Mgr. Jaromíra Brychty na Dnech partnerství ve francouzském partnerském městě Cairanne ve dnech 9. 5. 2018 – 14. 5. 2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města