Zápis z 97. schůze rady města konané dne 8. 10. 2018

zveřejněno: 12. 10. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 97. schůze rady města:

 1. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 2. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na rok 2019
 3. Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2019
 4. Nákup užitkového automobilu pro PO SPORTIS
 5. Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou
 6. Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavu na rok 2019
 7. Výroční zpráva PO Active-SVČ
 8. Návrh rozpočtu PO Active – SVČ na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019
 10. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 11. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 12. Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na r. 2019
 13. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 14. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 na rok 2019
 15. Složení komise pro výběrové řízení
 16. Souhlas s přijetím darů PO Sociální služby města
 17. Likvidace majetku – PO Sociální služby města
 18. Směrnice č. 2/2018 pro provedení inventarizace veškerého majetku a závazků včetně odpovědnosti
 19. Byty a prostory sloužící podnikání
 20. Majetkoprávní jednání
 21. Sociální začleňování v ZR
 22. Projekt Prorodinná politika ZR
 23. Vánoční výzdoba
 24. Návrh vyhlášení dotačních programů pro rok 2019
 25. Memorandum o vzájemné spolupráci
 26. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1696/2018/3.ZŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1697/2018/3.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč.
  • Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 919 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 599 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1662/2018/SPORTIS

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2019:

  • Objem mzdových prostředků ve výši 22,081.000,- Kč
  • Limit reprefondu ve výši 20.000,- Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů ve výši 2,615.000,- Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 20,744.000,- Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4,800.000 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1709/2018/SPORTIS

Nákup užitkového automobilu pro PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup užitkového automobilu z investičního fondu organizace do maximální ceny 300.000,- Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1695/2018/PO MŠ

Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO MŠ Žďár nad Sázavou v souvislosti s hodnocením ředitele/lky dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1694/2018/POMŠ

Návrh rozpočtu PO MŠ 2019

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO MŠ:

  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně plánu investic z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč a plánu oprav z vlastních zdrojů ve výši 295 tis. Kč.
  • Limit reprefondu ve výši 3 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města pro projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.950 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1699/2018/PO Active – SVČ

Výroční zpráva PO Active – SVČ

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Active – SVČ, v souvislosti s hodnocením ředitele PO dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1698/2018/PO Active - SVČ

Návrh rozpočtu PO Active – SVČ, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO Active – středisko volného času:

  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – středisko volného času do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102,- tis. Kč
   v tom zajištění akce Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem 16.000,-Kč
   zajištění akce Velká taneční soutěž 27.000,-Kč
   zajištění akce Kouzelný zámek 33.000,-Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši  30.580 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1700/2018/4.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje na rok 2019 pro PO ZŠ Švermova 4:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán ve výši 280 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 997 tis. Kč

Rada města po projednání  bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 579 tis. Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 545 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1701/2018/4.ZŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v souvislosti s hodnocením ředitelem dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1703/2018/2.ZŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere  na vědomí výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1702/2018/2.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO ZŠ Komenského 2:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.248 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.260 tis. Kč a pro halu 8.300 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1706/2018/ZŠ Pal.

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO  Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v souvislosti s hodnocením ředitelky  dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1705/2018/ZŠ Pal.

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

  • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 210 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 510 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Limit reprefondu ve výši 10 000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2019:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 050 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu  zřizovatele ve výši 4 035 140 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1713/2018/Pol.

Složení komise pro výběrové řízení

Rada města schvaluje složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro výběrové řízení „Dodávka přístrojového vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad Sázavou – panoramatický rentgen“ ve složení:

MUDr. Radek Černý – jako zástupce města
Ing. et. Ing. Ilona Komínková
Mgr. Marie Horáková
Alena Švomová
Marie Sobotková

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1717/2018/POSSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1718/2018/POSSm

Likvidace majetku

Rada města po projednání schvaluje likvidaci investičního majetku dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1712/2018/OP

Směrnice č. 2/2018 pro provedení inventarizace veškerého majetku a závazků včetně odpovědnosti

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 2/2018 pro provedení inventarizace veškerého majetku a závazků včetně odpovědnosti dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1708/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. H. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. R. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. F. P. Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 74, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. B. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěném v bytovém domě č.p. 2169 na ul. Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6120, v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. L. S. a  A. S. Radostín nad Oslavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Z. K., část Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1707/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - ostatní plocha, silnice ve výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice ve výměře 16 m2, p. č. 9541/4 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 717 m2 (v celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 1.779.424 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dar nemovitostí – bezúplatné nabytí pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 4006 - ostatní plocha, silnice ve výměře 5 899 m2, p. č. 4976/1 - ostatní plocha, silnice ve výměře 9 086 m2, p. č. 8598 - ostatní plocha, silnice ve výměře 670 m2, p. č. 8600 - ostatní plocha, silnice ve výměře 4 353 m2, p. č. 8597 - ostatní plocha, silnice ve výměře 596 m2, p. č. 8596 - ostatní plocha, silnice ve výměře 1 738 m2, p. č. 8594 - ostatní plocha, silnice ve výměře 258 m2, p. č. 8593 - ostatní plocha, silnice ve výměře 449 m2, p. č. 8592 - ostatní plocha, silnice ve výměře 175 m2, p. č. 8591 - ostatní plocha, silnice ve výměře 132 m2, p. č. 8532/3 - orná půda ve výměře 8 ma p. č. 8602/13 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 13 m(v celkové výměře 23 377 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, které nejsou zastavěny silnicí I. třídy a jsou po dokončení stavby I/19 Žďár – Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR majetkem nepotřebným. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 2.534.413 Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 12MP-002784 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře cca 3 700 mza části pozemků v budoucím vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 2 400 m2 bude městem p. Řádkovi doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku ve výši 500 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví p. F. S. Vatín, a to p. č. 9734 – ostatní pl., jiná plocha v k.ú. Město Žďár - části ve výměře 170 m(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1017, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití pro správu městských lesů a rybníků u železniční trati a Černého rybníka v lokalitě „Vetla“, sloužící jako příjezdová cesta do lesů.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtoua nájemné ve výši 1.000 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1018 a 1023, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., V Zahrádkách 884: kab. smyčka NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. V Zahrádkách, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání ruší na žádost žadatele vyhlášený záměr č. Z-253/2018-OP na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město, a to části p. č. 2091/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 5 m2 za část pozemku ve spoluvlastnictví fyzických osob a Zelená hora s.b.d., Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 9975, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město, a to části p.č. 2086 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 5 m2 - za účelem úpravy polohy vstupů do bytového domu – úprava schodiště v rámci stavby Oprava a modernizace byt. domu Libušínská 26, 28, 30, Žďár nad Sázavou s tím, že směna pozemků nebude realizována. 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Libušínská 26, 28, 30 se sídlem Libušínská 186/28, ZR 1, zastoupeným statutárním orgánem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem úpravy polohy vstupů – schodiště do bytového domu Libušínská 26, 28, 30 č.p. 185, 186 a 187 na p. č. 2086 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu Libušínská 26, 28, 30, Žďár n. Sáz.“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku v celkové výši 46.123,40 Kč (hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 5.000 Kč/ks) dle předloženého návrhu
  • odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek v celkové výši 7.216 Kč dle předloženého návrhu
  • odpis nedobytných pohledávek a jejich převod na podrozvahový účet v celkové výši 24.500 Kč dle předloženého návrhu

2. Rada města po projednání doporučuje ZM:

  • schválit odpis pohledávek (úplné vyřazení) z účetní evidence v celkové výši 148.723 Kč dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů s CENDIS, s.p., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0    

 

21. Usn. 1711/2018/OS

Sociální začleňování v ZR

Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích spolupráce města Žďár nad Sázavou s Agenturou pro sociální začleňování.

Rada města schvaluje pokračování ve spolupráci města Žďár nad Sázavou s Agenturou pro sociální začleňování na další období a zmocňuje starostu města k jednání s Agenturou pro sociální začleňování o konkrétní podobě budoucí spolupráce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje prodloužení pracovního poměru manažerky sociálního začleňování dle varianty č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

22. Usn. 1710/2018/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ z Fondu Vysočina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1715/2018/ŠKS

Vánoční výzdoba

Rada města po projednání vrací materiál k doplnění a projednání radou 22.10.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1714/2018/ŠKS

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2019

Rada města bere na vědomí zápisy z Kulturní komise ze dne 17.9.2018 a Komise pro sport a volný čas ze dne 19.9.2018.

Rada města po projednání a na návrh Komise pro sport a volný čas a Kulturní komise doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2019 v předloženém znění:

KULTURA 2019 - 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2019 - 290 tis. Kč
SPORT 2019 - 4 000 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 - 800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2019 - 1 800 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

25. Usn. 1704/2018/STA

Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem Czech Smart City Cluster v předloženém znění.

Rada města pověřuje starostu Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením tohoto Memoranda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města