Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 8. 8. 2016

zveřejněno: 9. 8. 2016

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatelka zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Poděkování a mimořádná odměna

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 726/2016/ŠKS

Poděkování a mimořádná odměna

Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní Mgr. Jany Svobodové, ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a paní Mgr. Milady Vránkové, ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Okružní 729/73 děkuje za dlouhodobě kvalitní řízení příspěvkové organizace města a schvaluje jim odměnu dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města