Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 13. 11. 2015

zveřejněno: 13. 11. 2015

 

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Rostislav Dvořák, Ing. Radek Zlesák, MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015 - Cykloneděle

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 442/105/STAR

Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015 – Cykloneděle

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015, mezi městem Žďár nad Sázavou a Skanska a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.
starosta města místostarosta města