Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 13. 11. 2017

zveřejněno: 14. 11. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1308/2017/OS

Rozhodnutí o poskytnutí dotace APK

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality ve Žďáře nad Sázavou, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák  v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města