Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 17. 2. 2017

zveřejněno: 20. 2. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Pověření k podepisování dokumentů města

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva/p. starosta

Pověření k podepisování dokumentů města

Rada města pověřuje Ing. Radka Zlesáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 20.02.2017 do 24.02.2017 včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty města a místostarosty města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města