Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 2. 11. 2018

zveřejněno: 7. 11. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1739/2018/STA

Předání osvědčení novému členu Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou

Rada města předala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou panu Mgr. Tomáši Augustýnovi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města