Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 4. 4. 2018

zveřejněno: 6. 4. 2018

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ a následné vyhlášení  nového výběrového řízení na dodavatele stavby  „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“
  2. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1494/2018/ORÚP

Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ a následné vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje:

    • Zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“  a následné vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města