Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 8. 6. 2018

zveřejněno: 8. 6. 2018

Počet přítomných členů:

5

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1588/2018/ŠKS

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

Rada města v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, označeném v příloze č. 1 jako bod č. 1. Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje na den 9.6.2018 po dobu konání kulturní akce „Den Žďáru“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města