Bytová komise 2014 - 2018

předsedkyně komise:
Pavla Müllerová
tajemnice komise:
Lenka Milfajtová
členové komise:
Pavel Fanfrdla
Ing. Karolína Klusáčková
Mgr. Josef Soukal
Miroslav Strouhal
Mgr. Zdeněk Vinopal
Emílie Vítková

 

Zápisy ze zasedání:


Volební období 2010 - 2014