Členové rady města

starosta:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

místostarostové:

Ing. Josef Klement

Mgr. Ludmila Řezníčková

členové:

MUDr. Romana Bělohlávková

PhDr. Zdeněk Kulhánek

MUDr. Jan Mokříš

Mgr. Zdeněk Navrátil

PaedDr. Jaroslav Ptáček

Ing. Radek Zlesák