32. schůze rady města konaná dne 13. 1. 2020

zveřejněno: 9. 1. 2020
konaná dne 13. 1. 2020

Pořad 32. schůze s anotacemi

Zápis z 32. schůze

 

1.

Vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Pronájem hotelu a restaurace Tálský mlýn

5.

Změna Pravidel zřizovatele PO

6.

Dodatek smlouvy o dílo na sběr, svoz, odstranění, popř. využití odpadů z obce ve vyjmenovaných kategoriích

7.

Zajištění ostatní dopravní obslužnosti

8.

Zajištění dodávky el. energie pro VO na ul. Jihlavská

9.

Rezignace a jmenování člena komise rozvoje města

10.

Výběrová řízení za rok 2019

11

Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou

12.

Odměny členů ZM od 01.03.2020

13.

Řešení pohledávky

14.

Výběr poplatků

15.

Různé:

  • Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Lešna
    Ústní zpráva