34. schůze rady města konaná dne 27. 1. 2020

zveřejněno: 23. 1. 2020
konaná dne 27. 1. 2020

Pořad 34. schůze s anotacemi

Zápis z 34. schůze rady města

 

1.

Materiál dle Pravidel

2.

Taktický plán činnosti PO Sportis na rok 2020

3.

Taktický plán činnosti PO KMJS na rok 2020

4.

Souhlas s přijetím daru

5.

Likvidace majetku

6.

Taktický plán činnosti PO SSm  pro rok 2020

7.

Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO SSm

8.

Taktický plán činnosti PO Poliklinika na rok 2020

9.

Rozhodnutí o uložení odvodu

10.

Majetkoprávní jednání RM

11.

Majetkoprávní jednání ZM

12.

Byty a prostory sloužící podnikání

13.

Informace předsedy komise pro sport a volný čas o dotačních programech
Ústní zpráva

14.

Plán prevence kriminality

15.

Dotační program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ – vyhodnocení

16.

Návrh na vydání změny č. 3 ÚP

17.

Žádosti o změny č. 4 ÚP

18.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města

19.

Revokace usn. 470/2019/oP o uzavření Smlouvy o dílo na SW pro transparentní MěÚ ze dne 2.12.2019

20.

Rozpočtové opatření č. 1/2020

21.

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

22.

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Ústní zpráva

23.

Udělení plné moci k zastupování města Žďár nad Sázavou v soudním řízení

24.

Pravidla výkonu funkce ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Žďár n. S.

25.

Pravidla výkonu funkce ředitelů školských příspěvkových organizací města Žďár n. S.

26.

Různé:

  • Rezignace a jmenování člena komise komunálu a životního prostředí
    Ústní zpráva