Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci 2014 - 2018

předseda komise:
Mgr. Zbyněk Vintr
tajemník komise:
Václav Košťál
členové komise:
Vít Filipenský
Mgr. Olga Kodysová
Michael Kubík
Ing. Miroslav Šuhaj
Mgr. Roman Vorálek
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Zápisy ze zasedání

 

Volební období 2010 - 2014