Komise pro mezinárodní a regionální spolupráci 2018 - 2022

Jméno a příjmení
předseda komise:
Ing. Jiří Dokulil
tajemník komise:
Dana Hrstková
členové komise:
Dalibor Bělohlávek
PaedDr. Miloslava Brychtová

Bc. Tamara Kolátorová

Michael Kubík
Ing. Miroslav Šuhaj
Mgr. Roman Veselský
Mgr. Roman Vorálek
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Zápisy ze zasedání

 

Volební období 2014 - 2018

Volební období 2010 - 2014