Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci 2010-2014

předsedkyně komise:
Ing. Dagmar Zvěřinová
tajemník komise:
Václav Košťál
členové komise:
Ing. Zdeněk Bervid
MUDr. Marie Košťálová
Mgr. Reda Ifrah
Bc. Zdeněk Navrátil
Mgr. Zbyněk Vintr
Vratislav Knoflíček
Miloslav Odvárka
RNDr. Jan Filipenský, CSc.

Zápisy z jednání komise