Komise pro sport a volný čas 2014 - 2018

Komise pro sport a volný čas je zřízena podle § 122 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 

předseda komise:
Petr Staněk
tajemník komise:
Václav Košťál
členové komise:
Bc. Ladislav Bárta
Ing. Vlastimil Forst
Leoš Chalupa
Bc. Jakub Mička
MUDr. Jan Mokříš
Ing. Radek Nedělka
Dis. Pavel Novotný
David Sochor
Miroslav Stehno
Ing. Petr Stoček
Jana Svobodová
František Šustr
Bohumil Trávník
MUDr. Dagmar Vencálková

 

Zápisy ze zasedání

Volební období 2010 - 2014